Bi- és ba-nális párkapcsolati kezelési útmutató férfiaknak – csak hogy végre értsük egymást!

Az ön által beszerzett készülék egy örömforrás és támogató társ funkcióra beállított érző lény, amelynek rendeltetésszerű használatán keresztül élvezheti annak számos pótolhatatlan és egyedi élmény-, szépség- és boldogságfícsörét, ám a hibás használat egyenként teszi ezeket a funkciókat elérhetetlenné, és az funkcióvesztést követően azok helyét más, destruktív funkciók veszik át. Ezért kérjük, hogy gondosan olvassa át ezt a kézikönyvet, és fokozott körültekintéssel szíveskedjen a készüléket üzemeltetni otthonában, és azon kívül is!

Az érzőkészülék rendeltetésszerű használatához az üzembe helyezést követően is fontos a rendszeres töltés, a frissítés, a karbantartás, valamint a hibák kezelése.

Figyelem!

A készülék zökkenőmentes működéséhez fontos az érzőeszköz megfelelő elhelyezése is: kérjük, a készüléket igyekezzen az életében legelőre (Nem, nem a füves, zöld mezőre!!!) helyezni! Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, a készüléket ne helyezze üzembe, mert véglegesen tönkreteheti! Inkább csak vigye vissza, vagy adja oda másnak, az így keletkezett hiba ugyanis még viszonylag könnyen orvosolható.

Frissítések telepítése

A rendszeres frissítés nem elengedhetetlen ugyan az érzőeszköz működéséhez, ám jelentősen megkönnyíti az érzőeszköz használatát és a bugok kezelését. A frissítések állandó jelleggel elérhetők a boltokban, nagy koncentrációban lelhetők föl a plázákban és bevásárlóközpontokban, továbbá beszerezhetők kulturális- és szórakozóhelyeken, nyaralóhelyeken vagy akár a konyhában, a tűzhely és a mosogató mögött is.

A frissítések viszonylag ritkán ingyenesek, ezért ajánlott őket alkalomszerűen használni, váltogatva a karbantartási eszközökkel, azoknál mindig ritkábban, máskülönben az érzőeszköz a 001-es hibajelzést fogja küldeni, amely úgy szól: „én nem vagyok eladó”.

Karbantartás

Az érzőkészülék üzembe helyezését követően az alábbi karbantartási feladatok valamelyikét, inkább egyszerre többet is, érdemes a használat során napi rendszerességgel alkalmazni:

  • feltöltés: Adatokkal, tettekkel (akció) és információval történhet. Az érzőkészülék rendeltetésszerű használatához hozzátartozik, hogy az eszközmemóriába információt töltünk fel önmagunkkal és az életünkkel kapcsolatban, amely biztosítja a készülék figyelmének felkeltését és fenntartását, és lehetővé teszi annak alkalmazkodását és zökkenőmentes működését
  • specifikusan pozitív információ betöltés: Különösen fontos karbantartási lépés a kedves szavak, dicséretek, elismerések feltöltése, az érzőkészülékhez fűződő pozitív asszociációink kommunikálása, érzelmeink kifejezése.
  • figyelmes hallgatás: Az eszközben található egy különleges karbantartó lemez, amely látszólag soha véget nem érő érzelmi monológokokat tartalmaz. Noha a lemezek bosszantó módon bármelyik, akár kifejezetten alkalmatlan pillanatban is képesek elindulni, látszólag minden, a külső szemlélő számára megfejthető ok nélkül, automatikusan, ezeket a programokat halaszthatatlanul és figyelmesen kell hallgatni. A program futtatásának végén a lemez többnyire magától leáll, és újraindulnak a kellemfunkciók. A program elindulásának hátterében nagyon gyakran hibaüzenet áll.
  • eszközhasználat: Közös, izgalmas tevékenységek, az érzőkészülék használatával eltöltött idő, amely során valamely harmadik dologra az érzőeszköz és a felhasználó nagy érdeklődéssel együtt figyelnek.
  • karban-tartás: Az érző eszközzel rendszeresen létesített, figyelmes és kielégítő fizikai kontaktus
  • szívességbanki juttatások:  Érzőkészülékét tettekkel is könnyedén feltöltheti. Csupán annyi a dolga, hogy megteszi, amit a készülék kérésként jelez. Ez egy olyan különleges karbantartási munka, amelynek elmaradása számos konfliktus forrása, ám elvégzése a kellemfunkciók aktivitását exponenciálisan megnövelhetik

Hibák kezelése

Az érzőkészülék kellemfunkcióinak meghibásodása bekövetkezhet a nem rendeltetésszerű használat következtében (pl. bántalmazás), beleértve a frissítések és karbantartási munkák rendszeres elmaradását, valamint szoftverhiba (bug) miatt is.

Figyelem! Minden érzőkészülék bugos!

A bugok javítására általában nincsenek sztenderd frissítések vagy letölthető megoldások. A készüléküzemeltetéshez hozzátartozik a bugok saját kezűleg történő javítása is. Gyakori, hogy a helyesen üzemeltetett, megfelelően karbantartott készülék nem jelez hibát, ám érdemes tudni, hogy ez nem jelenti a bugok hiányát.

Ha a készülék hibát jelez, azt általában a hibajelentést megelőzően betöltött valamely adat vagy információ, esetleg egy parancsfájl vagy valamely akció okozza, amelyet a felhasználó általában maximális naivitással és jó szándékkal végez el. A hibát okozó adatok a betöltést követően keresztülhaladnak a készülék „női jelfogó interfészén”, és gyakori eset, hogy az interfész valamely részén az információ valamely korábban kialakult bug jelzéseivel keveredve sérül.

Figyelem! Amíg a hibajelzés fennáll, szigorúan tilos megpróbálni eltávolítani a bugot, mert az a hibajelzés állandósulását vagy a készülék végleges károsodását okozhatja!

A készülék két meghajtóval működik, és a hibakezelést is általában ezzel a két meghajtóval végzi, amelyeket bal és jobb meghajtónak nevezünk. Amennyiben a készüléket rendeltetésszerűen használja és megfelelően karbantartja, akkor a hiba általában a jobb meghajtón található valamely bug jelzései miatt jelentkezik. Ilyenkor Önnek segítenie kell a javításban.

A hibajelzés helyesen működő készülék esetében úgy történik, hogy a készülék jelzi a hibát, és rákérdez, hogy melyik meghajtó utasításai szerint kell eljárnia? Felkínál két választási lehetőséget: a jobb meghajtón található a „parapanique” parancs, a bal meghajtón pedig a „parapanique mód kikapcsolása” parancs.

A bugok kezelésének lépései:

Az egyes fokozítú ‘karban-tartás’ karbantartási funkció (=ölelés) elindítását követően a

szeretlek (enter)
jó vagy (enter)
akarlak téged (enter)

parancssor beírásával kapcsolja ki a jobb meghajtó parapanique parancsát, majd – lehetőleg a fent nevezett karbantartási funkció futtatását folytatva – tartsa lenyomva hosszan a „peace” gombot.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az ön érzőkészüléke, más gyártók termékeivel ellentétben, rendelkezik önjavító funkcióval. Ez egy olyan különleges fícsör, amelyet a készülék megfelelő karbantartás mellett szintén látszólag automatikusan kapcsol be a bugok javítására, feltéve, hogy a felhasználó a hibakezelésnél több alkalommal is követte jelen használati útmutató utasításait. Az önjavítást követően gyakran előfordul, hogy az egyik ismert bughoz kapcsolódó hibás működés vagy indokolatlan hibajelzés megszűnik, és szerepét más, korábban ismeretlen kellemfunkciók veszik át.

Nemkívánatos tartalmak

Felhívjuk figyelmét, hogy a bugok agresszív vagy sértő jellegű tartalmak betöltésével nem javíthatók. Az ilyen jellegű tartalmak készüléken való elhelyezésével, azoknak a készülékmemóriában való megosztásával funkcióvesztést okozhat az érzőkészülék működésében, amelyek helyét nem kívánt, Önre és a készülékre nézve egyaránt destruktív funkciók vehetik át.

Nemkívánatos tartalomnak minősülhet a fenti alapvető és közvetlenül kártékony tartalmakon túl az érzőkészülék működéséhez közvetlenül kapcsolódó, járulékos fícsörökre, úgymint  családjára, barátaira, otthonára, választott életmódjára, megjelenésére, vallására és alapvető értékeire, normáira és prioritásaira vonatkozó rosszindulatú kritikai megnyilvánulás.

A bevitt tartalmak minősítését a készülék előzetesen telepített program alapján önállóan és automatikusan végzi el, és maga határozza meg a nem kívánt, elfogadhatatlan tartalmak körét. Önnek rövid és sok esetben hosszú távon sincs lehetősége a nem kívánt tartalmak körének módosítására, kizárólag a feltöltött nemkívánatos tartalmak által okozott funkcióvesztés helyreállítására vagy megelőzésére vonatkozóan végezhet lépéseket, illetve megszüntetheti a nem kívánt tartalmak feltöltésére irányuló próbálkozásait.

A nemkívánatos tartalmak következményeinek kezelésére írja be a „szívből sajnálom, hogy megbántottalak” vagy a „nehari” parancsot, majd végezze el a hibakezelés lépéseit!

Figyelmeztetések

A készülék ütögetése vagy sértő tartalmak elhelyezése a készülékben, illetve a karban-tartás funkció a készülék hozzájárulása nélküli használata szigorúan tilos! Törvénybe ütközik és visszafordíthatatlan károsodásokat okozhat a készülékben. Kérjük, ezeket soha ne tegye! Az ilyen módon károsodott készülékek helyes működéséért a gyártó további garanciát nem vállal!

Ez az eszköz nem játék! nem lehet csak úgy visszavinni, ha tönkretette, hibás működésre hivatkozva! Felelősséggel tartozik érte, ugyanis az eszköz érez, és erről a gyártó jóval a vásárlás időpontját megelőzően Önt megfelelően tájékoztatta!

Az eszköz sérülésmentes visszaszolgáltatásáért Ön a használati időtartam lejáratakor, de legkésőbb az élettartam végén felel (ez az Ön élettartamának végére is vonatkozik).

Szeretnéd kipróbálni ingyen?

Ha kíváncsi vagy, milyen egy vezetett erdőfürdőélmény, letöltheted az ingyenes érzékek felébresztése meditációs hanganyagot.